Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in gözetim uygulamasından muafiyet sağlanmasına ilişkin detaylarına aşağıda yer verilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

“(2) Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

Düzenleme kapsamındaki ürünlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

GTİP

Eşya Tanımı

Gümrük Kımeti  (ABD Doları/Kg*)

8504.31.29.00.00

Diğerleri

30

9030.33.70.90.00

Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)

140

9030.39.00.19.00

Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)

100

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net