Nihai Kullanım Sisteminin, Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi Çerçevesinde Kullanılması Durumunda Teminatın Nasıl Hesaplanacağı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Nihai Kullanım Sisteminin, Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi Çerçevesinde Kullanılması Durumunda Teminatın Nasıl Hesaplanacağı Hakkında


Duyuru Özeti:
 

Nihai Kullanım Sisteminin, Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde kullanılabilmesi 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/3 üncü maddesi gereğince bu kapsamdaki eşya için Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde mümkün olabilmektedir.

DİR şartlı muafiyet sistemi ile nihai kullanım sisteminin birlikte kullanıldığı durumlarda, nihai kullanım sistemi için gerekli iznin alınmadığı, DİR kapsamındaki teminatın ise nihai kullanım için belirlenmiş düşük vergi oranları üzerinden hesaplandığı beyannameler tespit edilmesi üzerine, bazı gümrük idarelerince Gümrük Kanunun 234/2 nci maddesi gereği para cezası tatbik edilmiştir.

İlgili firmalar tarafından, teminatın işlemlerin bir kısmı için, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek tüm işlemleri kapsayacak götürü teminat olarak verilmiş olması hasebiyle itiraz edildiğinin  tespit edilmesi üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirmek amacıyla gümrük idarelerine yönelik 32359262 sayılı dağıtımlı yazı göndermiştir.

Bahse konu dağıtımlı yazıda; Gümrük Kanunu’nun “Teminat” ve Götürü Teminat”a ilişkin maddelerine değinilmiş ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki teminatın, nihai kullanım için belirlenmiş indirimli vergi oranı üzerinden hesaplanması durumunda, teminatın götürü teminat olarak verilmiş olması halinde; Kanunun 234/1(a) kapsamında vergi alınmasına koşut olarak ilave bir teminat alınması sonucu doğmayacağından Kanunun 234/2 inci maddesindeki yaptırımı müstelzim kabahatin oluşmayacağı, bu sebeple maddede belirtilen yaptırımın uygulanmaksızın işlemlerin münhasıran beyannamelerin teminat yönünden düzeltilerek tekemmül ettirilmesi talimatlandırılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.