NCTS Açmalar Yükümlü Kılavuzu YayınlandıNCTS uygulamasında da BİLGE sisteminde olduğu gibi antrepo beyannamesi açması yapılabilmesine ilişkin teknik  düzenlemeler tamamlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan “NCTS Açmalar Yükümlü Kılavuzu” yayınlanmıştır.


NCTS Açmalar Yükümlü Kılavuzu İçin Tıklayınız…