“Naylon veya Poliamid İplikler – 5402” Tanımlı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük Şeklinde Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil

Konu:  “Naylon veya Poliamid İplikler – 5402” Tanımlı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük Şeklinde Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk

Duyuru Özeti:

5402 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılan muhtelif “Naylon veya Poliamid İplikler” tanımlı ürünlere korunma önlemi olarak Ek Mali Yükümlülük uygulanmaktaydı.

Mevcut korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden korunma önlemi soruşturması açılmıştı.

6221 sayılı 19.10.2022 tarihli Karar ile;

Ek Mali Yükümlülük olarak uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiş olup, yeni düzenleme ile önlem tutarlarının bir miktar azaltıldığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu Karar 21.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 
GTPEşya TanımıEMY ($/Kg)
1. Dönem
(21/11/2022 –
20/11/2023)
2. Dönem
(21/11/2023 –
20/11/2024)
3. Dönem
(21/11/2024 –
20/11/2025)
5402.31Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)0,30
0,27
0,29
0,26
0,28
0,25
5402.32.00.00.00Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.51Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.61Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.45Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden0,10
0,07
0,09
0,06
0,08
0,05

Karar eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla 2.986  tonluk tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları bilahare yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]