Mustafa Işık Gümrük Yolcu İşlemleri Hakkında Önemli Bilgiler Verdi – Spot HaberOrta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa Işık, bir çok kişinin merak ettiği ve bazılarınında mağdur olduğu Gümrük Yolcu İşlemleri hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı.

Yolcu kimdir?

 

1- Yabancı bir ülkede oturuyorsanız ve ticaret, memuriyet, öğrenim, ziyaret, tedavi, gezi vb. herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, Türkiye’ye geliyorsanız yolcu sayılırsınız.

 

2- Türkiye’de oturuyorsanız ve herhangi bir amaç ile gittiğiniz yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönüyorsanız, yolcu sayılırsınız.

 

3- Aynı şekilde Türkiye’den yukarıda belirtilen amaçlarla yabancı bir ülkeye gidiyorsanız yine yolcu sayılırsınız

 

Kimler yolcu sayılmazlar?

 

Nakil vasıtaları sürücüleri ve görevlileri yolcu sayılmazlar. Dolayısıyla bu kişiler, yolcu beraberi eşya muafiyetinden yararlanamazlar.

 

Yolcu beraberi eşya ne demektir?

 

Yolcunun, kişisel, ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere Türkiye’ye gelirken yanında getireceği eşya, “Yolcu Beraberi Eşya” kabul edilir. Yolcu bu eşyanın ticaretini yapamaz.

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın değeri nasıl belirlenir?

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın değeri, yolcu tarafından ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı değerin düşük bulunması halinde, eşyanın değeri gümrük idaresince belirlenir.

 

Yolcular ne kadarlık Hediyelik Eşya getirirlerse vergi ödemezler?

 

Eğer yolcu 15 yaşından büyük ve yanında getireceği eşyayı kişisel, ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getiriyorsa, toplam 430 Avro’ya kadar ayrıca vergi ödemez. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu rakam 150 Avro olarak uygulanır.

 

Yolcu beraberi eşya muafiyeti nasıl uygulanır?

 

Aşağıdaki eşyalara yolcu beraberinde olmak kaydıyla, muafiyet tanınır;

 

A) TÜKETİM MADDELERİ

 

a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

 

1- Sigaralar 600 adet

 

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet

 

3- Puro 50 adet

 

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.

 

5- Pipo tütünü 250 gr.

 

b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

 

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.

 

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

 

c) KOZMETİK ÜRÜNLER

 

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi

 

ç) GIDA ÜRÜNLERİ

 

1- Çay 1 kg.

 

2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.

 

3- Kahve 1 kg.

 

4- Çikolata 1 kg.

 

5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.

 

Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

 

Muafiyet kapsamındaki eşya tür ve miktarları şu şekildedir:

 

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

 

1- Sigaralar, 600 adet

 

2- Sigarillolar, (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet

 

3- Puro, 50 adet

 

4- Kıyılmış tütün, (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.

 

5- Şekerden mamul yiyecek,            1 kg.

 

ALKOLLÜ ÜRÜNLER

 

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler, 1 lt.

 

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler, 2 lt.

 

KOZMETİK ÜRÜNLER

 

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi. 

 

GIDA ÜRÜNLERİ

 

1- Çay, 1 kg.

 

2- Çözülebilir hazır kahve, 1 kg.

 

3- Kahve, 1 kg.

 

4- Çikolata, 1 kg.

 

5- Şekerden mamul yiyecek, 1 kg.

 

İsteyen yolcular 1 kg çikolata veya 1 kg. şekerden mamul yiyecek haklarının tamamını yani 2 kg.lık hakkı söz konusu eşyadan sadece birisi için kullanabilirler.

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın değeri 430 Avro’yu geçerse nasıl bir işlem yapılır?

 

Bu durumda 1500 Avro’ya kadar vergi uygulaması yapılır. Tabiki bu durumda da yolcunun eşyayı kişisel, ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere Türkiye’ye gelirken yanında getiriyor olması şartı aranır.

 

Yolcuların yanlarında getirecekleri eşyanın toplam değeri 430 ile 1500 Avro arasında ise 18 yaş ve üzeri her bir yolcu için; uygulanacak vergi oranları şöyledir; 

 

 

 

– Eşya AB ülkelerinden geliyorsa vergi oranı; %18,

 

– Eşya Diğer ülkelerden geliyorsa vergi oranu; %20,

 

olarak uygulanır.

 

 

 

Bu vergiler nasıl uygulanır¬?

 

ÖRNEK; Yolcu ailesine hediye olarak Almanya’dan eşya getirdi. Eşyanın toplam değeri 600 Avro. Bu durumda 600 Avro’dan yolcunun normalde vergisiz eşya getirebileceği değer olan 430 Avro düşürülür;

 

600 Avro – 430 Avro = 170 Avro

 

Eşya Almanya’dan geldiği için vergi oranı % 18 olduğundan kalan tutar %18 ile çarpılarak yolcunun ödeyeceği vergi tutarı bulunur;

 

170 Avro *18 = 30,6 Avro

 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına değerinin 1500 Avro’yu aşması halinde nasıl bir işlem yapılır?

 

Söz konusu eşyaya, yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

 

Türkiye’ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

 

Evet bir sınır vardır. Kara yolu ile diğer ülkelere giden yolcular, seyahat ettikleri ülkede en az 3 (üç) gün geçmeden kara yolu ile dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından yararlandırılmazlar.

 

Yolcu beraberinde getirilebilen evcil hayvanlar hangileridir?

 

Evcil hayvanlar, “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır. Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla işlem yapılmaktadır.

 

Yolcu beraberinde Türk Parası veya döviz getirilmesi/götürülmesi mümkün müdür?

 

Yurt dışından gelenler

 

Yolcuların üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında, yurt dışından alınan bir krediyi veya kişisel sermaye niteliğindeki değerleri (kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi) gümrük giriş noktalarından, bankacılık sistemi dışında, yurda getirmeleri mümkün değildir.

 

Yurt dışından temin edilen krediler ve kişisel sermaye niteliğindeki değerler hariç olmak üzere, mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya diğer kaynaklardan temin edilen “nakdin” gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir.

 

Bu nakdin, beyan edilmesi zorunlu olmamakla birlikte, yolcuların istemeleri halinde, “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür. Bu form, Türkiye’de dövizin bankalarda bozdurulması sırasında kullanılabileceği gibi, yurt dışına çıkışta limit üstü nakdin yurt dışından getirildiğini ispat için de kullanılabilir.

 

Yurt dışına çıkanlar

 

Yurt dışına çıkan kişilerin bankacılık sistemi dışında çıkarabilecekleri Türk Parasının üst limiti 5.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Aynı limit yabancı para için de geçerlidir. Bununla birlikte, yabancı paranın yurt dışına çıkışı ile ilgili olarak iki istisna bulunmaktadır.

 

Yurt dışında yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişilerin, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak koşuluyla 5.000 ABD Doları üzerindeki dövizi yurt dışına çıkarmaları mümkündür.

 

Türkiye’de yerleşik kişilerin 5.000 ABD Doları üzeri dövizi bankacılık sistemi dışında yurt dışına çıkarabilmeleri ise ancak “görünmeyen işlemler” çerçevesinde bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmeleri halinde mümkündür

 

Yolcu beraberinde değerli maden, taş ve eşya getirilmesi mümkün müdür?

 

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde değerli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.

 

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri yurda getirilebilir mi?

 

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.

 

Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?

 

Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, fenni usullere göre kapatılmış kutulardaki her nevi su ürünleri, hayvansal ürünler, konserveler ile pastırma ve sucuk gibi işlenmiş hayvansal ürünlerin 5 (beş) kilogramına kadar, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin 3 (üç) kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise 1 (bir) kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki hayvansal ve bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

 

Yolcu beraberinde cep telefonu getirmek mümkün müdür?

 

Evet getirilebilir. Yolcular, 2 takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere, TV, Müzik Çalar, Video oynatabilme özelliğine sahip olanlar da dahil olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde telefonun değerine bakılmaksızın getirebilmektedir.

 

Yabancı misyon mensupları için bu sınırlama söz konusu değildir.

 

Cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

 

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?

 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin mülga “VIII- Telsiz harçları” bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” bölümü eklenerek, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır.

 

Bu kapsamda, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 115 TL. tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmesi gerekmektedir.

 

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harçlar Nereye Ödenir?

 

Söz konusu harcın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca veya mobil iletişim sunan işletmecilerce (GSM şirketleri) telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

 

Yolcular 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti dahilinde veya posta yoluyla cep telefonu getirebilir mi?

 

Hayır, hediyelik eşya statüsünde muafen veya vergileri ödenerek veya posta yoluyla cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

 

Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?

 

Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde Ek-9’daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.

 

Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?

 

Evet, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere TRT adına “Bandrol ücreti” gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Söz konusu bandrol ücreti, cihazın türüne göre 1 Avro ile 21 Avro arasında değişmektedir.

 

Yolculara gümrükten geçişleri sırasında nasıl bir işlem uygulanır?

 

Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin bu salonlarda münhasıran bu işlemler için düzenlenmiş yeşil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

 

Gümrüğe tabi eşyası olup yeşil hattan giriş yapmaya teşebbüs eden yolcular hakkında ne işlem yapılır?

 

Söz konusu yolcular hakkında fiilin mahiyetine göre mevzuat gereğince idari ve/veya adli takibata geçilecektir.

 

Yeşil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen yolcular nasıl bir uygulamaya tabi olacaktır?

 

Bu durumda, yolcular gümrüğe tabi eşyasının olup olmadığını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak üzere sözlü beyana davet edilebilmektedir.

 

Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak eşya nasıl bir işleme tabi olmaktadır?

 

Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak eşya ve değerlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır. Bu gibi eşyadan olduğu gibi muhafaza edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmediği ya da sahiplerince kap temin edilmediği takdirde, gümrükçe önceden özel şekilde hazırlanmış sağlam kağıttan veya bezden zarf ya da torbalar içine konarak ağızları kontrolü yapan muayene memurunca mühürlenecek ve gerekirse bunlar bir torba veya çanta içinde ve ağızları mühürlenerek gereği için idareye teslim edilecektir. Bu eşya için mal sahiplerine eşyanın teslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı geri alınacaktır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanacak ve bir nüshası da eşyanın konulduğu zarf veya torbalar üzerine eklenecektir.

 

 

 

2009/15481 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 9 SAYILI LİSTE

 

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

 

 

 

A) TÜKETİM MADDELERİ

 

a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

 

1- Sigaralar 600 adet

 

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet

 

3- Puro 50 adet

 

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.

 

5- Pipo tütünü 250 gr.

 

b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

 

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.

 

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

 

c) KOZMETİK ÜRÜNLER

 

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi

 

ç) GIDA ÜRÜNLERİ

 

1- Çay 1 kg.

 

2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.

 

3- Kahve 1 kg.

 

4- Çikolata 1 kg.

 

5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.

 

B) DİĞER EŞYA

 

a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

 

1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya

 

2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası

 

b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA

 

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)

 

2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)

 

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

 

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)

 

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

 

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD

 

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

 

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)

 

c) MÜZİK ALETLERİ

 

Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet

 

ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ

 

1- Bir adet kamp çadırı

 

2- Bir adet dalgıç takımı

 

3- Bir adet motorsuz şişirme bot

 

4- Bir adet yelken tertibatlı sörf

 

5- Bir çift yüzme paleti