Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Muhtelif GTİP’lerde Sınıflandırılan Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Muhtelif GTİP’lerde sınıflandırılan ürünler 2003/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.

17.05.2024 tarihli 2024/6 sayılı Tebliğ ile;

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

  —  Gözetim belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılabilmekte olup, belge geçerlilik süreleri 6 aydır.

  —  Tebliğ 16 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


  —  Konuya ilişkin eski düzenleme olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Önemli Not : 2004/20 sayılı Tebliğ ile; 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301.60 G.T.P’li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutulmaktaydı, yeni Tebliğ’de böyle bir hükme yer verilmediğinden ilgili ürünler için tanınan muafiyet de kaldırılmış oldu.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]