Muhtelif Eşyaya İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Muhtelif Eşyaya İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

11.05.2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2514 sayılı Karar ile; yapı malzemelerinden, beyaz eşyaya, mücevherlerden müzik aletlerine kadar yüzlerce eşyaya ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Karar’da dönemler bazında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranlarını gösterir Ek-1 ve Ek-2 olmak üzere iki farklı tablo yer almaktadır.


  • 11.05.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında Ek-2 tabloda belirtilen oranlar,
  • 01.10.2020 tarihinden itibaren ise Ek-1 tabloda belirtilen oranlar,
Geçerli olacaktır.

Ek-1 tablo ile belirlenen ilave gümrük vergisi oranlarının Ek-2 tablo ile belirlenen ilave gümrük vergisi oranlarına göre daha düşük belirlendikleri görülmekte olup, vergi yükünün 01.10.2020 tarihinden itibaren bir miktar azaltılacağı anlaşılmaktadır.

Başlamış İşlem/Yoldaki Eşya

11.05.2020 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, 11.05.2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Karar eki 1 sayılı listede belirtilen oranlar uygulanacaktır.

Önemli Not :  Karar’da yoldaki eşyalara ilişkin bir geçici madde bulunsa da, söz konusu düzenleme daha önceki benzer Kararların aksine, getirilen vergiden mutlak bir muafiyet  sağlamamaktadır. Yoldaki eşyaya ilişkin  ithalat beyannamesinin 15 gün içinde  tescili halinde nisbeten  daha düşük oranlar üzerinden İGV tahsilatı yapılacaktır. (Ek-1 Listede belirtilen oranlar üzerinden)

Bunun yanı sıra, daha önceki düzenlemelerde 30 veya 45 gün olarak belirlenen sürenin de, bu düzenlemede 15 gün olarak belirlendiği görülmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net