Muhtelif Düzenlemeler Kapsamında Yapılacak Başvuru ve Kayıt İşlemlerinin Elektronik Ortama Alınması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: Muhtelif Düzenlemeler Kapsamında Yapılacak Başvuru ve Kayıt İşlemlerinin Elektronik Ortama Alınması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

08.07.2019 tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında birçok Yönetmelik ve Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler yayımlanmıştır.
 
Yapılan değişiklikler incelendiğinde; muhtelif düzenlemeler kapsamında yapılacak başvuru, kayıt ve belge ibrazı süreçlerinin elektronik kayıt sistemleri üzerinden veya elektronik imza ile yapılmasına dair hususların Yönetmelik ve Tebliğ maddelerinin ilgili fıkralarına derç edildikleri görülmektedir.
 
Değişiklik yapılan düzenlemelerin başlıklarına aşağıda yer verilmektedir.

 
Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net