MUHTELİF ÇANTALARDA KDV ORANI (TGTC’nin 42.02 tarife pozisyonuna ait GTİP no.larından ithal edilen ürünlere ait KDV oranları)T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

30/05/2013

 

Sayı: : 43370460-130[5328-2125]-49307

Konu : MUHTELİF ÇANTALARDA KDV ORANI

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi: 21/02/2013 tarihli ve 3415 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, 42,02 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan “kalem çantası/kalem kutusu” ticari isimli eşyanın katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmekte olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

 

KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 30/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararname eki Karar ile KDV oranları (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmet teslimleri için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırası uyarınca “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzeri” ne %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

TGTC nin 42.02 tarife pozisyonunda “Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar” tanımlanmıştır.

 

Bu çerçevede 42.02 tarife pozisyonunda tanımlanan, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, bilgisayar çantası, kalem çantası, seyahat çantaları, tuvalet(makyaj) çantaları, sırt çantaları, el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, portföyler, takım çantaları, alet-edavat çantaları 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırası kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca, TGTC nin 42.02 tarife pozisyonu kapsamında olan ve ticari hayatta kalem çantası-kutusu olarak isimlendirilen eşyaların çanta mahiyetinde olanları (genellikle mensucattan, suni ve sentetik maddelerden, plastikten, sunî deriden hazırlanan ve fermuar, zımba vb. ile kapatılabilen) kalem çantası olarak değerlendirilmiştir.

 

Bununla birlikte kalemlerin imalatından sonraki safhada ambalaj ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ve çanta mahiyetinde olmayan, genellikle kartondan, ağaçtan, metalden vb. den hazırlanan mahfaza şeklindeki kalem kutuları kalem çantası olarak değerlendirilmemektedir.

 

Diğer taraftan, bu pozisyonda tanımlanan sandık, cüzdan, metal para keseleri, gözlük kılıfları, telefon kılıfı, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları ve benzeri mahfazalar, silah-tabanca, bıçak vb. nin kılıfları, harita ve kimlik mahfazaları, şişe mahfazaları, yorgan, battaniye, yatak örtüsü v b. nin ambalajı mahiyetindeki plastik veya benzerlerinden çanta şeklindeki mahfazalar, mücevher kutusu, pudra-baharat-barut kutuları, sigara kutuları, tabaka- tütün kese ve kutuları, takım kutuları, alet ve edavat kutuları gibi herhangi bir eşyanın taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak hazırlanmış kılıflar KDV oranlar ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 8 inci sırası kapsamında değerlendirilmediğinden, ithal ve tesliminin genel oranda %18 katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bu nedenlerle, 31.12.2007 tarihinden itibaren TGTC’nin 42.02 tarife pozisyonuna ait GTİP no.larından ithal edilen

 

– kalem çantaları ile yukarıda açıklanan ve kalem çantası mahiyetinde olan ancak ticari hayatta kalem çantası- kutusu şeklinde tanımlanan kalem çantalarının, mensucattan ve plastikten olan kalem çantası-kutusunun, ithal veya teslimi Kararnamenin 8 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında,

 

– kalemlerin ambalajı ve muhafazası mahiyetinde olanı ahşap kalem kutusu, ahşap kalemlik, organizer, organizer muhafazası ve güzlük taşıma küvetinin ithal veya teslimi ise genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

 

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

Ömer KAYA

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire

Balkanı