Muhtelif Bitkisel Yağ İhracatındaki Kısıtlanmanın Kaldırılması Hk. (Ayçiçek Yağı Hariç)

İLGİLİ SEKTÖR:  Bitkisel Yağlar

Konu:  Muhtelif Bitkisel Yağ İhracatındaki Kısıtlanmanın Kaldırılması Hk. (Ayçiçek Yağı Hariç)

Duyuru Özeti:

2022/1 sayılı İhracat Tebliği ile; Belirlenen bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Bu yetki kapsamında bazı bitkisel yağların ihracatları geçici olarak kısıtlanmış ve bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği bildirilmişti.

Kısıtlamaya  konu  ürünlerin  yurtiçi  arz  durumu  dikkate  alınarak  yapılan  değerlendirme sonucunda;
 
  • “Organik Ürün Sertifikası” bulunan ürünlerin ihracat kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 
  • Ayçiçeği  Tohumu  Yağları  ve  fraksiyonları  hariç  olmak  üzere  diğer  bitkisel  yağlarda  (Soya ağı,  Pamuk  Yağı,  Aspir  Yağı,  Kanola  Yağı,  Mısır  Yağı,  Margarin  ve  bu  yağların  fraksiyonları) uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına,
 
Karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, 151211910000, 151219900011, 151620910016 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nda yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlar için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası – Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı duyurulmuştur. 


Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]