Morityus STA konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı- ( Yürürlük: 1 Haziran 2013) – (31.05.2013 / 10834) 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :38850468-722.01.01.MU

Konu :Morityus STA

 

31.05.2013 / 10834

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Morityus arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 29 Mart 2013 taihli ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Mart 2013 tarihli ve 2013/4471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla onaylanmış olup, söz konusu Anlaşma’nın yürürlük tarihi 1 Haziran 2013′ tür.

 

Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan bugün tarihli yazıda, söz konusu Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin Protokolü’nün uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu ve söz konusu çalışmaların tamamlanmasını müteakip anılan Yönetmeliğin yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edileceği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, Anlaşmanın yürürlüğe gireceği 1 Haziran 2013 tarihi ile söz konusu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden söz konusu STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde:

 

– Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Morityus Makamlarınca düzenlenmiş geçerli bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

 

– Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip ise teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda da irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri