Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlMORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun MOR022’ye ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

MOR022

1905.90

Diğerleri

01.01-31.12

2,5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

                                                                                                                                                     ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (20/06/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE