Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair TebliğMORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Morityus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.
Ekleri için tıklayınız.