Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin TebliğMOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi      

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi, 

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar 

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 


Tebliğin tamamı için tıklayınız.