Mısır Menşeli 7019 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı Eşyaya İlişkin Damping Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Cam Elyafları

Konu: Mısır Menşeli 7019 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı Eşyaya İlişkin Damping Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

26/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/31 sayılı Tebliğ ile;

Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan soruşturma neticesinde bahse konu ürünün ithalatının dampingli olmadığı ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olmadığı tespit edilmiş olup,

Mısır menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.