Mısır’ın Stokları Tükeniyor! (Buğday)Mısır’ın Stokları Tükeniyor

Mursi hükümetinin Malzeme Bakanı Bassem Ouda, Mısır’ın stoklarında iki aydan daha az süre yetecek kadar buğday kaldığını açıkladı. Eski Bakan, devletin sadece 500,000 metrik ton ithal buğdayı kaldığını, ülkenin normalde yılda 10 milyon tona yakın buğday ithalatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mısır dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olarak biliniyor, ülke ithal ettiği buğdayın yaklaşık yarısını ekmek imal etmek için kullanıyor ve devlet sübvansiyon vererek ekmeğin tanesini 1 doların altına bir fiyattan satışa sunuyor.