Mısır İhracat Kayıt Sistemi Güncellemesi Hk.Bülten Sıra No:  2016/2676

 

Tarih: 5.8.2016

 

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıda,

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, 16 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlanan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında “ticareti kolaylaştırıcı” bazı önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğunun teyidi amacıyla Mısır İhracat İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu yazıda, bahse konu önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğu, GOEIC’e “White List” kapsamında kayıt yaptırmış firmaların 2016/43 sayılı Karar kapsamında kayıt işlemlerini tamamlayana kadar mezkûr Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş sayıldıkları hususunun Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden şifahi olarak teyit edildiği, söz konusu uygulamanın, anılan Bakanlık tarafından GOEIC’e gönderilen iç talimat ile düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, daha önce duyurusu yapılan ve Kahire Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanmış olan Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu, yukarıda belirtilen hususlar (sf. 2) ile White List uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeleri (sf. 24-38) içerecek şekilde güncellenmiş olup, ekte yer almaktadır.
 

Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu'nun en güncel hali için tıklayınız.

Kaynak : İTKİB