Mısır’a Yapılacak Taşımalarda Vize Sürecine Dikkat!

 Mısır’a Yapılacak Taşımalarda Vize Sürecine Dikkat!


Bilindiği üzere, Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mısır havalimanlarında 20-45 yaş arası gruptaki Türk vatandaşlarına tanınan tek giriş turistik pul vize itası kolaylığı 26 Temmuz 2013 tarihi itibariyle sona erdirilmiş olup, anılan yaş grubundaki Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ülkemizdeki Mısır temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Diğer yandan, 20 yaşından küçük ve 45 yaşından büyük vatandaşlarımıza Mısır Havalimanları hudut kapılarında pul vize itası uygulaması ise devam etmekteydi.
 
Ancak, bugün itibariyle Kahire Havayolları ile Mısır’a gidecek olan ve 45 yaş üzerindeki Türk sürücüsüleri, söz konusu uygulamanın dışında bir prosedür ile karşı karşıya kalmış ve vizeleri olmaması dolayısıyla uçağa alınmamıştır.
 
Bu kapsamda, mağduriyetlerini Derneğimize iletmiş olan tüm sürücülerin vize başvurularına yönelik çalışmalar yapılmış olup sürücüler için Mısır vizesi temin edilmiş ve araçlarını almak üzere ilk uçağa binmelerinin sağlanması yönünde tüm çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır.
 
Mısır tarafının herhangi bir resmi açıklama yapmaksızın uygulamakta olduğu bu olumsuz durum ile karşı karşıya kalınmaması amacıyla Mısır’a yapılacak taşımalarda tüm sürücülerin Türkiye’den vize temin etmeleri önem arz etmektedir.
 
Bilgi edinilmesi önem arz etmektedir.