Millî Savunma Bakanlığı Kontrolüne Tabi Harp Araç ve Gereçleri Listesi (2023 Yılı) Hk

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Millî Savunma Bakanlığı Kontrolüne Tabi Harp Araç ve Gereçleri Listesi (2023 Yılı) Hk
Duyuru Özeti:
Her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usuller 5201 sayılı Kanun ile düzenlenmektedir.
5201 sayılı Kanun gereğince “Kontrole Tabi Liste” kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi, ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesi (wwwmtcrinfo/english/annexhtml) ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (wwwwassenaarorg/controllist/indexhtml) ile Kontrole Tabi Listede yer alan kalemlerin ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri,
Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılmakta olup, aşağıdaki başlıklar kapsamında yer alan malzmelerin deyatlarına dair 2023 yılı listesi güncellenerek 03.12.20222 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  
a) Namlulu silâhlar
  b) Taktik araçlar
  c) Askerî patlayıcılar ve piroteknik malzeme
  ç) Roketatar, roket, füzeler ve torpidolar
  d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddelerine/silahlarına karşı savunma sistemleri
  e) Askerî hava araçları ve sistemleri
  f) Su üstü ve su altı savaş gemileri
  g) Askerî komuta kontrol, muhabere ve bilgi sistemleri
  ğ) Askerî amaçlı uzay sistemleri
  h) Askerî keşif, gözetleme ve tespit sensörler, coğrafi konum belirleme ve seyrüsefer sistemleri
  ı) Diğer askerî malzeme ve cihazlar


Düzenleme kapsamı sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta, o-ring, boya, bağlama amaçlı kullanılan bracket/fitting ve benzeri), ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.
Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılmakta olup, söz konusu malzemelerin ithalat ve ihracat işlemleri kendi özel mevzuatları çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.
Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak malzemenin askerî veya sivil amaçlı olup olmadığının Gümrük Beyannamesine yazılması gerekmektedir. 
Herhangi bir malzemenin liste kapsamında olup olmadığında dair tereddüde düşülen hususlarda Milli Savunma Bakanlığının kararı esastır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]