Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nden indirimler geldi.Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nden almış olduğumuz 15.03.2013 tarihli yazıda; 


·         Şirketlerinin, limanlarına gemiyle gelen veya giden genel kargo (dökme katı eşya hariç) yüklerin demir yoluyla bağlantılı deniz yoluyla taşınması halinde, bu tür taşımları teşvik amacıyla bu yüklere verilen yükleme ve boşaltma ücretlerinde %10 indirim yapılacağı,
·         Yine, gemiyle gelen dolu boş konteynerlerin limandan vagona yükletilerek götürülmesi veya demir yoluyla limana gelen dolu boş konteynelerin gemiye yüklenmesi halinde vagondan indirme veya vagona yükleme terminal ücretlerinden %15 indirim yapılacağı,
·         Ayrıca, limana gemiyle gelen dolu konteynelerin içindeki eşyanın boşaltılıp vagona yüklenerek taşınması veya limana vagonla gelen genel kargo eşyanın konteyner içine doldurularak dolu konteynerin gemiye yükletilmesi halinde, konteyner iç dolum ve boşaltım CFS ücretlerinden %10 indirim yapılacağı,
 
bilgisi alınmıştır.
İTO