Merkezi veya Üretim Tesisi Deprem Bölgesindeki 4 İlde Bulunan Firmaların Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Süre Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Merkezi veya Üretim Tesisi Deprem Bölgesindeki 4 İlde Bulunan Firmaların Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Süre Verilmesi Hk.
Duyuru Özeti:
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esasları 2017/4 Sayılı İhracat Tebliği ile belirlenmektedir.
Söz konusu Tebliğe eklenen Geçici 6. Madde ile; “Vergi, resim, harç istisna belgeleri/belgesiz ihracat kredilerine ek süre uygulaması” düzenlenmiştir.

  • Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların 28.02.2023 tarihinden önce düzenlenmiş,
  • İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri,
  • 2007/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için Bakanlık, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen; fiziksel ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Bakanlığa müracaatları üzerine Bakanlık tarafından ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
  • Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve belirlenen koşulları karşılamaları kaydıyla birinci fıkrada belirtilen ek süre imkânından faydalanabileceklerdir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net