Merkezi veya Üretim Tesisi Deprem Bölgesindeki 4 İlde Bulunan Firmaların Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Merkezi veya Üretim Tesisi Deprem Bölgesindeki 4 İlde Bulunan Firmaların Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Verilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ile belirlenmektedir.

Söz konusu Tebliğe eklenen Geçici 38. Madde ile; “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi” düzenlenmiştir.
 
  • Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) 28.02.2023 tarihinden önce düzenlenmiş,
  • İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izin süreleri,
  • 2006/12 sayılı Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net