Menşe İspat Belgelerine İlişkin Gümrük İşlemleri Tebliği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Menşe İspat Belgelerine İlişkin Gümrük İşlemleri Tebliği Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslarıbelirleyen 149 no.lu Gümrük İşlemleri Tebliği, 23.05.2018 tarihli 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatla belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek basılması ve ihtiyaca göre dağıtılması hususlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmiş olup, 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) yürürlükten kaldırılmıştır. 


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.