Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge’nin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge’nin Güncellenmesi Hk.

Duyuru Özeti:


TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programdır.

İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan Marka ve Turquality Desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin sistem üzerinden işleyişine yönelik usul ve esaslar Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge ile belirlenmektedir.

Söz konusu Genelgenin 1, 6 ve 7 numaralı eklerinin 31.05.2024 tarihinde güncellenip yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
 
  • EK-1 Şirketler İçin Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri
  • EK-6 Hedef Pazar Başvuru Formu
  • EK-7 Harcama Başvurularında İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler
Genelge’nin güncel hali ve eklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]