Maliye personeline mesai müjdesi!2B’de çalışan maliye personeli fazla mesai alacak.

ANKARA – Resmi Gazete’de yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre mesai 1.45 TL’lik saat başı ücretin 5 katı olarak uygulancak.
Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi