Malezya (STA) ve İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Kapsamında Uygulanacak Vergi Oranları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Malezya (STA) ve İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Kapsamında Uygulanacak Vergi Oranları Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye ile Malezya arasında yürürlükte bulunan bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye ve Malezya aynı zamanda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasına taraf ülkelerdir.

Gümrük Müşavir Dernekleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik yazı ile;

Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında belirlenen indirimli vergi oranı ile (Örnek GTİP : 0307.43.38.00.00) İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşmasında belirlenen indirimli vergi oranları arasında farklar bulunduğundan bahisle Malezya’dan gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi Anlaşmanın ve vergi oranlarının seçileceğine dair görüş talep etmiştir.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 76762904 sayılı cevabi yazılarında;

Her iki Anlaşmanın da uygulamaya kullanılmaya devam edeceği, Malezya’dan yapılacak ithalatlarda her ki Anlaşmadan hangisinin vergi oranı ticaret erbabının lehine olacaksa, o Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o Anlaşma çerçevesinde belirlenmiş ilgili Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği,

Bildirilmiştir.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net