Malezya (STA) ve İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Kapsamında Geçerli  Vergi Oranları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Malezya (STA) ve İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Kapsamında Geçerli  Vergi Oranları Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye ile Malezya arasında yürürlükte bulunan bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye ve Malezya aynı zamanda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasına taraf ülkelerdir.

Gümrük Müşavir Dernekleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik yazı ile;

Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında belirlenen indirimli vergi oranı ile (Örnek GTİP : 0307.43.38.00.00) İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşmasında belirlenen indirimli vergi oranları arasında farklar bulunduğundan bahisle Malezya’dan gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi Anlaşmanın ve vergi oranlarının seçileceğine dair görüş talep etmiş,

Konuya ilişkin cevabi yazıda; her ki Anlaşmadan hangisinin vergi oranı ticaret erbabının lehine olacaksa, o Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o Anlaşma çerçevesinde belirlenmiş ilgili Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği, bildirilmişti.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 77073497  sayılı yeni cevabi yazılarında;

 
  • STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edileceği,
  • TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizlerin (5746 sayılı Karar) geçerli olacağı,
  • Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Ticaret Bakanlığının bir rolü bulunmadığı,
  • TPS-OIC’in, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel ticaret anlaşması olması sebebiyle üye ülkelerin, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendilerinin karar verdiği ve Anlaşmaya taraf olan ülkelerin, bir müzakere süreci olmaksızın, taviz listelerini kendilerinin hazırladığı,
  • Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmadığı,
 
Belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net