Malezya Menşeli/Çıkışlı “V-Kayışları” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: V-Kayışları
 
Konu:  Malezya Menşeli/Çıkışlı “V-Kayışları” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.
 
Duyuru Özeti:

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli 4010.324010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” (v-kayışları) tanımlı ürünlere 2018/35 sayılı Tebliğ kapsamında 3,15 USD/Kg  tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin, Malezya menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik yerli üreticilerin yaptığı başvuru neticesinde bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde; 

Yapılan incelemeler sonucunda; Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilecek ve gerekmesi halinde söz konusu ülkelerden yapılacak ithalatlar teminata bağlanabilecektir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net