Malezya Menşeli/Çıkışlı “Kontrplak” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Kontrplak
 
Konu:  Malezya Menşeli/Çıkışlı “Kontrplak” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.
 
Duyuru Özeti:

Çin, menşeli 4412.104412.314412.334412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” tanımlı ürünlere 2018/18 sayılı Tebliğ kapsamında üretici firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler uygulanmakta olu daha sonrasında söz konusu önlemler Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Mevcut önlemlerin, Malezya ve Myanmar menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik yerli üreticilerin yaptığı başvuru neticesinde bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde; 

Yapılan incelemeler sonucunda; Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasınaMyanmar için ise soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilecek ve gerekmesi halinde söz konusu ülkelerden yapılacak ithalatlar teminata bağlanabilecektir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net