Malezya Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Eşyaya İlişkin ÖnlemlerLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil
 

Konu: Malezya Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Eşyaya İlişkin Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Malezya menşeli/çıkışlı ürünlere uygulanmakta olan önlemin diğer ülkelere nispeten daha düşük olması sebebiyle (Özellikle Çin menşeli ürünlere nazaran), yüksek önleme tabi ürünlerin Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla bir inceleme başlatılmıştır.

Malezyanın, ÇHC’den 5407 GTP’si kapsamı eşya ithalatının arttığı, aynı dönemde Türkiye’ye yapılan ihracatının da artış gösterdiğine dair verilere ulaşılmış olup, Malezya menşeli/çıkışlı 5407 GTP altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin soru formları ile başvuruda bulunamalrı gerekmektedir.

   —  Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

   —  Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz