Malezya Menşeli/Çıkışlı “4011 Tarifesindeki Kauçuktan Araç/Makine Dış Lastikleri” Tanımlı Ürünlere İlişkin Damping  Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Sanayi Ürünleri 

Konu:  Malezya Menşeli/Çıkışlı “4011 Tarifesindeki Kauçuktan Araç/Makine Dış Lastikleri” Tanımlı Ürünlere İlişkin Damping  Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin menşeli 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünlere 2017/33 sayılı Tebliğ kapsamında CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin, Malezya menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik bulgular neticesinde;  Malezya menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmış,

Bunun yanı sıra; Malezya menşeli/çıkışlı eşyalar için ilgili mevzuatlar dahilinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata bağlanmasına karar verilmişti.

Soruşturma neticesinde; Malezya’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmış olup, başlatılan soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma önlemsiz kapatıldığı için, 10 Eylül 2022 tarihli Tebliğ’e istinaden alınan teminatlar iade edilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]