Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2018/11658 sayılı Karar 09.05.2018 sayılı 30416 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Karar’ın eki (I) sayılı listeye yapılan ekleme ile “il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazları bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2010 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beliritilen personel çalıştırılmasına dair hizmetler” için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.