Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin Güncellenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörü ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimi ve bu kapsamda yapılacak olan ithalat/yurt içi alıma ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen Dahilde İşleme Rejimi Genejgesi sektör dinamikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde güncellenmiştir.

Genelge’nin Tanımlar Başlıklıklı 4 üncü maddesine “I” bendi olarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi eklenmiştir.
 
  • l) Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi : Şirketlerin muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı yazılımı ifade etmektedir.
 
Genel Esaslar başlıklı 5 inci maddesine eklenen hüküm uyarınca;
 
  • “(2) a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların DİİB kapatma işlemlerinde; DİİB kapsamında ithal edilen veya eşdeğer eşya olarak kullanılan eşyanın ihraç edilen veya yurtiçinde teslimi yapılan eşya üretiminde gerçekleşen sarfiyat oranlarının (fire ve ikincil işlem görmüş eşya oranları dahil) tespitinde ve tevsikinde mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmış Ekspertiz Raporu veya “Kurumsal Kaynak Planlama Sistem Kayıtları (ERP) dikkate alınarak düzenlenen detaylı yeminli mali müşavir raporu” esas alınabilir.
  • b) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması kaydıyla, “Kurumsal Kaynak Planlama Sistem Kayıtları (ERP) dikkate alınarak düzenlenen yeminli mali müşavir raporu”nun DİİB kapatma işlemlerinde esas alınabilmesi; söz konusu yeminli mali müşavir raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden firmanın kullandığı Kaynak Planlama Sisteminin;
  • Üretimin sarfiyat oranları ile fire ve ikincil işlem görmüş eşyanın tespitine imkân tanıyacak nitelikte olması,
  • DİİB kapsamında ithal edilen veya eşdeğer eşya olarak kullanılan eşyanın ihraç edilen veya yurtiçinde teslimi yapılan ürünün üretiminde gerçekleşen sarfiyat oranlarını (fire ve ikincil işlem görmüş eşya oranları dahil) gösterecek şekilde olması,
  • DİİB’e konu ithal eşyası ile ürünün ihracatına ilişkin beyannameler veya ilgili faturalar arasındaki ilişkiyi gösterecek detayda ve açıklıkta olması,
  • Şartına bağlıdır. Bu hususlar yeminli mali müşavir raporunda ayrıca tevsik edilir.
  • c) DİİB kapatma işlemlerinde hiçbir surette DİİB’te belirlenen sarfiyat oranlarının (fire ve ikincil işlem görmüş eşya oranları dahil) aşılmaması gerekmektedir.”
 
5. Madde’de yapılan değişiklikler 14.05.2024 tarihi itibariyle açık ve kapatma talepli statüde bulunan belgelere uygulanacaktır.

Genelge’nin değişiklikler işlenmiş güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz