Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

Duyuru Özeti:

Makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörü ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimi ve bu kapsamda yapılacak olan ithalat/yurt içi alıma ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen Dahilde İşleme Rejimi Genegesi yayımlanmıştır.

Genel Esaslar kapsamında;
  • Farklı azami döviz kullanım oranlarına tabi ürünler için ayrı DİİB düzenlenmesinin esas olduğu,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmaların müracaatları ile gemi inşa, komple tesise v.b. ilişkin ihracat taahhüdü içeren müracaatlar hariç ilk DİİB’de azami ihracat taahhüt miktarının, kapasite raporunda belirtilen yıllık üretim kapasitesinin 1/4’ü kadar olabileceği
  • YYS ve OKSB sahibi  firmaların, ilk DİİB başvuruları hariç, belge müracaatlarında gerekli belgeleri ibraz etmelerinin gerekmediği,
Düzenlenmiştir.

Genelgede ayrıca, başlıklarına yer verilen hususların detaylarına dair düzenlemeler yer almaktadır.
  • DİİB Süreleri
  • Döviz Kullanım Oranları
  • Birim Kullanım, İkincil İşlem Görmüş Ürün ve Fire Oranları
  • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Sektör AdıAzami Döviz Kullanım Oranı
– Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı için75%
– Elektrikli teçhizat imalatı için80%
– Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı için75%
– Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve ayrı treyler (yarı römork) imalatı için65%
– Diğer ulaşım araçlarının imalatı* için60%
– *“Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı” ve “Askeri savaş araçlarının imalatı”na yönelik düzenlenen belgelerde80%

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net