LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt

Konu: LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması Hakkındadır.

Duyuru Özeti:
04/08/2017 tarihli 30144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 144 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ’i ile LPG’nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirleyen 98 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ’inin  3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.