“LPG Analizi” konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı – (13.05.2013 / 09457)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :27514100-109.99

Konu :LPG Analizi hk.

 

 

13.05.2013 / 09457

                                   GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE          

 

 

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 03.05.2013 tarih ve 8108 sayılı yazılarında özetle; Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu arasında bulunan protokol kapsamında yapılması öngörülen LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) analizlerinin, bağlantıları Ankara Laboratuvar Müdürlüğü’nde yapılabilir duruma geldiği bildirilmiştir.

 

LPG numunelerinin analizlerinin yapılabilmesi için bu tür eşyanın doğrudan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Daire Başkanı