Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28.04.2013 tarih ve 28631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,
 
Bir örneği Odamız web sayfasının “Genel Duyurular” Bölümünün “Limanlar” alt sekmesindede yayınlanan Yönetmeliğin; “Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar” başlıklı 14.Maddesinin 11. Fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: (kırmızı ile belirtilen cümle eklenmiştir)
 
(11) Çanakkale veya İstanbul Boğazından girip Marmara limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale veya İstanbul Boğazından çıkacak uğraklı geçiş yapan her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi ile Marmara limanları ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergâhın deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden ilgili liman başkanlıklarınca zorunlu görülen kesimlerinde seyir süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar. “İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir.”
 
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                      
 

                                                                                                             Saygılarımızla

                                                                                                           
 
                                                                                                            Murat TUNCER
                                                                                                            Genel Sekreter
Deniz Ticaret Odası