Libya ve Suriye Icın Exımbank Kredisı Kullananlara KolaylıkLibya ve Suriye Icın Exımbank Kredisı Kullananlara Kolaylık

Ekonomi Bakanı Sn.  Zafer Çağlayan, Eximbank tarafından yurtdışı muteahhitlerin kredi geçerlilik süresinin uzatıldığını, yeni kredi kullanımlarında ve riski açık kredilerde döviz faiz oranlarının duşürüldüğünü ve tl cinsi faizlerin sabitlendiğini söyledi. Çağlayan’ın verdigi bilgiye gore, kredi geçerlilik uygulaması, eylül 2013 sonundan, aralık 2014 yılı sonuna uzatıldı. Yeni kredi uygulamalarında ödemesiz dönem azami 18 ay ana para ve faiz ödemesiz olarak değiştirildi. Faiz oranları düşürüldü ve döviz kredilerinde lıbor+3 veya eurıbor+2,75, türk lirası kredilerde ise sabit yüzde 6,25 uygulanacak. Riski açık kredileri bulunan firmalara kredileri yeni belirlenen oranlarla ve yeni vade ile yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bakan Çağlayan: “Müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız ana para ödemesinin olmadığı ilk dönemde faiz ödemelerinden de kurtulacak, kredi kullanan firmalarımızın faiz yükü azalmış olacaktır”.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Eximbank’ın Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi uygulamalarında getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. ‘Türk Eximbank tarafından, yurtdışında iş almış ancak işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen alacağı olan müteahhitlik firmalarına Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) kullandırılmaktadır. Libya ve Suriye’de ortaya çıkan gelişmeler karşısında anılan kredinin uygulamasına ilişkin daha önce bir kısım kolaylıklar getirilmişti. Her iki ülkede iş yapan müteahhitlik firmalarının yanı sıra, bu ülkelerde yerleşik ulusal veya uluslararası iş verenlerden iş almış taşeron firmalar ile müşavirlik firmalarının da bu krediden yararlanmaları sağlanmıştı.

Libya ve Suriye’de tahakkuk eden alacağını tahsil edemeyen firmalarımız için 25 milyon ABD Dolarına kadar 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma imkânı getirilmiş, faiz oranı döviz kredilerinde LIBOR/EURIBOR+5 ve TL kredisinde TRLIBOR+1,5 olarak tespit edilmişti.

Libya ve Suriye’de belirsizliklerin devam etmesi, alacakların ödenmesinde ciddi sorunların olması, finansman desteğine devam konusundaki ihtiyaç ve firmaların YDMHKK kapsamındaki kredi ve faiz ödemelerinin bir süre ertelenmesi talepleri doğrultusunda yoğun girişimlerde bulunduk.

Girişimlerimiz sonunda, Eximbank Yönetim Kurulu YDMHKK programında Libya ve Suriye için yeni bir düzenlemeye yaptı. Bu çerçevede; daha önce 30/09/2013 belirlenen YDMHKK Uygulama Esasları Geçici Madde 1’in geçerlilik süresi 31.12.2014 tarihine kadar uzatıldı.

Bu madde kapsamında yeni kredi kullanımlarında geri ödemesiz dönem; azami 18 ay ana para ve faiz ödemesiz olarak değiştirilerek, 26.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere döviz kredilerinde LIBOR+3 veya EURIBOR+2,75, Türk Lirası kredilerinde ise sabit 6,25 faiz oranları uygulanacak..

Libya ve Suriye’deki projeleri ile ilgili riski açık olan kredilerin faiz oranlarının ise 01.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, döviz kredilerinde LIBOR+3 veya EURIBOR+2,75 faiz oranları, değişken faizli olarak kullandırılan TL kredilerinde ise, firmaların talep etmesi halinde, sabit 6,25 faiz oranı ile güncellenecek. Program kapsamında Libya ve Suriye’deki projeleri ile ilgili olarak riski bulunan firmaların talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları halinde; riski açık kredilerinin mevcut geri ödeme planlarının 1,5 yıl anapara ve faiz geri ödemesiz dönem içeren 3,5 yıl vade yapısına sahip olacak şekilde, döviz kredisinde LIBOR+3,10, EURIBOR+2,85 faiz oranları, Türk Lirası kredide ise sabit 6,35 faiz oranı ile yenilenecek.

“Sözkonusu kararlar, Libya ve Suriye için Eximbank kredisi kullanan ve kullanacak firmalarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız ana para ödemesinin olmadığı ilk dönemde faiz ödemelerinden de kurtulacak, kredi kullanan firmaların faiz yükü azaltılmış olacaktır.”