Lao Demokratik Cumhuriyeti Menşeli Çeşitli Bisiklet Lastikleri ve Aksam Parçalarının İthalatına Karşı Açılmış Olan Soruşturma Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Lao Demokratik Cumhuriyeti Menşeli Çeşitli Bisiklet Lastikleri ve Aksam Parçalarının İthalatına Karşı Açılmış Olan Soruşturma Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/10 sayılı Tebliğ ile Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına dair düzenlemeri içeren 2017/38 sayılı Tebliğ 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Laos menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu ve hâlihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu firma dışında Laos’dan Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatı yapan başka firma olmaması nedeniyle Laos’a önlemin teşmil edilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir.


Konu ile ilgili düzenleme ile tebliğ eki tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.