Kuzey Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Hk.Sayı:TİM.AKİB.GSK.ORMAN.2013/90-7436                                                                           Mersin, 24/06/2013

Konu: Kuzey Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Hk.

 

Sayın

Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 24.06.2013 tarih ve 1298 sayılı yazıda;

“T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından sürdürülmekte olan sevk öncesi inceleme uygulamasına 1 Temmuz 2013 tarihinde dahil edilmesi öngörülen mobilyalarla ilgili olarak yapılan görüşmeler çerçevesinde KIBY’nin mobilyalarda Türk standartlarını benimsediği, böylelikle Türk standartlarına göre belge sahibi olan ihracatçılarımızın gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurmaları durumunda doğrudan uygunluk belgesi alabilmelerine imkan tanındığı, dolayısıyla Kuzey Irak’a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE’ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, mobilya ihracatçılarımızın 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren akredite laboratuvarlardan alınan test raporlarını ibraz etmeleri zorunluluğu bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, mobilya standartlarında yer alan deneylerin tamamının TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı’na bağlı Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki Mobilya Laboratuvarında yapılmakta olduğu, akreditasyon kapsamının genişletilmesi için yürütülen çalışmaların başarıyla tamamlandığı ve bahse konu mobilya laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından tüm mobilya deneyleri kapsamında akredite edildiği belirtilmektedir. TSE mobilya laboratuvarının akreditasyon kapsamına ilişkin bilgiler TÜRKAK’ın internet sitesinde de yer almaktadır.

Diğer taraftan, TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuvarının, TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda bir örneği ekte gönderilen Akreditasyon Sertifikası kapsamında yer alan ürün ve deneyler için TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edildiği belirtilmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter V.

 

 

Ek: Akreditasyon Sertifikası Kapsamında Bulunan Ürünler ve Deneyler Listesi (4sayfa)