Kuzey Irak Bölgesine Hayvansal Gıda Ürünü İhracatı Yapan Firmaların Dikkatine!Kuzey Irak Bölgesine Hayvansal Gıda Ürünü İhracatı Yapan Firmaların Dikkatine!

Bakanlığımız internet sayfasında 28 Aralık 2012 tarihinde duyurulduğu üzere

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY)’ne yapılacak hayvansal gıda ürünleri (01-04 arasında yer alan fasıllar) ihracatında 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana gönüllülük esasında yürütülmekte olan “sağlık sertifikası” aranması uygulaması 1 Mart 2013 tarihinden itibaren zorunlu hale dönüşmüştür.

Bilindiği gibi, KIBY, ithal edilecek hayvansal gıda ürünlerine ilişkin düzenlenecek sağlık sertifikalarında, ürünlerde melamin ve dioksin olmadığına; söz konusu ürünlerin domuz ürünleri içermediğine ve hayvansal yemlerin genetiği değiştirilmiş organizmalardan temin edilen yemlerden olmadığına dair bilgilerin de yer almasını talep etmektedir.

Nitekim, yukarıda yer alan hassasiyetler dikkate alınarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız (GTHB) ile KIBY’nin ortak çalışmasıyla, Kuzey Irak’a yönelik hayvansal gıda ürünleri ihracatına ilişkin bir “sağlık sertifikası” oluşturulmuş olup, GTHB tarafından düzenlenecek söz konusu “sağlık sertifikası” varılan mutabakat uyarınca KIBY tarafından kabul edilecektir. Bu itibarla, Kuzey Irak’a hayvansal gıda ürünü ihracatı yapacak firmalarımızın, GTHB tarafından Kuzey Irak’a ihracata yönelik olarak düzenlenen sağlık sertifikasını temin etmelerinin ardından, KIBY tarafından yetkilendirilen gözetim şirketlerinden ayrıca bir uygunluk belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, Irak’a hayvansal gıda ürünü ihraç eden firmalarımızca, düzenlenecek sağlık sertifikalarıyla ilgili olarak İl Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edilmesi gereklidir.

Diğer taraftan, Irak’a hayvansal gıda ürünü ihracatımızın sorunsuz devam etmesi açısından firmalarımızın ihracatta yaşayabilecekleri sıkıntıları aşağıda sunulan irtibat noktasına bildirmeleri önem arz etmektedir.


İrtibat Noktası:

T.C Ekonomi Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı


Tel : +90 (0 312) 204 80 74-75


Faks : +90 (0 312) 212 87 68


E-Mail : [email protected]