KUZEY IRAK’A BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HK.Sayı: TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2013/391-5448                                                                     Mersin, 09/05/2013 

Konu: KUZEY IRAK’A BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HK.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 08/05/2013 tarih ve 3733 sayılı yazıda, Erbil Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen;

” Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ile 5 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen görüşme sonucunda, KIBY tarafından 2013 yılı için ekte gönderilmekte olan listede yer alan ürünlere ilişkin olarak geçici ithalat yasağı uygulaması cihetine gidildiği belirtilmektedir” denilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yard.

EK: İthalatı geçici olarak yasaklanan ürünler listesi (2 sayfa)