Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyaya İlişkin Tareks Başvuru Ücretleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyaya İlişkin Tareks Başvuru Ücretleri Hakkında

Duyuru Özeti:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşya listesinde yer alan eşyların ithalinde, TAREKS sistemin girilen her bir adet eşya için 100 TL talep edilmesinin ithalatçının maliyetlerinde artışa sebep olduğu ve mağduriyet yarattığından bahisle, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yönelik bir yazı ile adet başına talep edilen ücretin model başına veya ithalat beyannamesi başına tahsil edilmesi talebinde bulunmuş,

İthalat Genel Müdürlüğü cevabi yazılarında; 3/6/2011 tarihli 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesi çerçevesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca İthalat Tebliği eki (EK-1) ve (Ek-2) listelerinde mevcut eşyalar için Tareks üzerinden yapılacak ithalat başvurularında 01/01/2017 tarihinden itibaren her bir adet için 100,00 (Yüz Türk Lirası) başvuru bedeli alınmasının kararlaştırıldığını bildirmiştir. 

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.