Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’in Eklerinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’in Eklerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar 2021/9 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

12.03.2021 tarihli düzenleme ile söz konusu Tebliğ kapsamında kullanılacak başvuru formlarını düzenleyen eklerinde değişiklik yapılmıştır.

Başvuru formlarının formatında herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte, daha öncesinde 2 ayrı ek olarak düzenlenen Ek-2A ve Ek-2B yürürlükten kaldırılmış, başvuruya ilişkin söz konusu belgeler Ek 2 olarak tek bir ek altında birleştirilmiştir.


  • Ek 2A- Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu (0962 ve 0970 Belgeler İçin)
  • Ek 2B- Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu (0965 Belge için)
Bunun yanı sıra, başvurulara eklenecek bilgi ve belgeler kısmına “Teşvik Belgesi” ve “Uygunluk Belgesi” ibareleri eklenmiş, söz konusu belgelerin eklenmesi halinde kapasite raporu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi veya belge sahibi ile sözleşme gibi belgelerin ibrazının ihtiyari olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net