Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Tebliğine Deprem Bölgesi İhtiyaçları İçin Geçici Madde Eklenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Tebliğine Deprem Bölgesi İhtiyaçları İçin Geçici Madde Eklenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar 2023/9 Sayılı İthalat Tebliği ile belirlenmekte, olup, bu tür eşyanın ithalatı izne tabi tutulmaktadır.

Söz konusu Tebliğe eklenen Geçici 2. Madde ile; afet bölgesi ihtiyaçları için ithal edilecek eşyaya dair özel bir düzenleme yapılmıştır.

6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan  2023/9 Sayılı Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) 15/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkilendirilmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]