Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Kapsamında Geçici Yetkilendirme Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Kapsamında Geçici Yetkilendirme Hk.

Duyuru Özeti:

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin 2020/9 sayılı Tebliğ, 2021/9 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni Tebliğe eklenen geçici madde ile;  1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar 2020/9 sayılı eski Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılması imkanı tanınmıştı.

Daha öncesinde TAREKS üzerinden yapılan işlemlerin, 01 Ocak 2021 itibarıyla kaldırılması sebebiyle, Tareks üzerinden belge alınamadığı, konuya ilişkin düzenleme yapılması talebi Bakanlığa iletilmiştir. 

İthalat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısında;

2021 yılından önce sevk işlemleri başlayan eşyalar için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere, firmaların İthalat Belge İşlemleri Uygulamasında yetkilendirme için başvurması, noter onayı taahhütname temininde skıntı yaşayan firmaların noter onaysız olarak ekleyecekleri taahhütnamesine ilave olarak Tareks yetki belgelerini eklemeleri halinde 15.02.2021 tarihine kadar geçici yetki verilebileceği,

İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net