Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜDG – 2023/5)

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Makinaları

Konu:  Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜDG – 2023/5)

Duyuru Özeti:

2023/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsmaında yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinelerinin ithalatında anılan Bakanlıkça düzenlenen uygunluk/uygunsuzluk yazısının gümrük idarelerince 01.03.2023 tarihine kadar aranmaması bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı tarafından BİLGE Sisteminde Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazılarının 01.03.2023 tarihinden itibaren başlayacak şekilde aranılması ile ilgili gerekli sistemsel güncellemeler yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yeni yazısında;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bahse konu tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış tarım makinelerinin ihracatçı ülke NPPO’su* tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya Türkiye’ye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı hususları ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekretaryasına 07 Şubat 2023 tarihinde G/SPS/N/TUR/135 sembollü acil SPS** Bildirimi yapılarak tüm ticari ortaklara duyurulduğu bildirilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


*NPPO (National Plant Protection Organization): Ulusal Bitki Koruma Teşkilatı
**DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Anlaşması


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net