Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı Hk.Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı” konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.
Eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00 ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında ithaline izin verilmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmiştir.
 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910/111.99

Konu :Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı

08.09.2015 / 10373680

DAĞITIM YERLERİNE


Ekonomi Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.08.2015 tarihli ve 101820 sayılı yazıda özetle; eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00 ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında ithaline izin verilmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve ekli yazıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı


EK: 1 adet yazı.
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :95542667-205.03 –

Konu :Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı

20.08.2015 / 101820

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 
İlgi :08.08.2012 tarihli ve 55229 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP’li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP’li plastik ambalaj malzemelerin ithalatında, İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.
Otomotiv Sanayicileri Demeği’nin 21.11.2014 tarihli yazısında söz konusu GTİP’lerde yer alan eşyalara ilaveten 3923.50.90.00.00 GTİP’li plastikten eşya taşınmasına veya ambalajlamasına mahsus malzemelerin, 3923.90.00.00.00 GTİP’li plastikten diğer ambalaj malzemelerinin ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li demir veya çelik tellerden kullanılmış eşyaların İthalat Rejimi Kararı 7. maddesi kapsamında izin alınmadan ithaline izin verilmesi talep edilmiştir.
Diğer taraftan, 29.04.2015 tarihinde Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Otomotiv Sanayicileri Derneği temsilcilerinin katılım sağladığı bir toplantıda konu değerlendirmiş olup müteakiben Ambalaj Sanayicileri Derneğinin 28.07.2015 tarihli yazısında söz konusu GTİP’lerde yer alan kullanılmış ambalaj malzemelerinin dolu veya boş olarak ithal edilmesinin kendileri açısından bir sakıncası olmadığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, ilgili tarafların olumlu görüşleri dikkate alınarak, eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Kadir BAL

Bakan a.

Genel Müdür