Kosta Rika Mevzuatındaki DeğişiklikSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/103-8152

Konu: Kosta Rika Mevzuatındaki Değişiklik

 

Sayın Üyemiz,

Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 11 Ekim 2012 tarihli Kosta Rika Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 31 Ağustos 2012 tarihli Kararname ile Kosta Rika gümrük sınıflandırmasına göre göre 7213.10.00.00, 7214.20.00.00 (Pürüzsüz ve oluklu karbon çelik çubuklar), 7213.10.00.00, 7214.20.00.00 (Düşük alaşımlı pürüzsüz ve oluklu çelik çubuklar), 7512.50.00.10 ve 7215.90.00.10 (Tırtıllı karbon çelik teller) GTİP kodlarıyla tanımlanan ürünlerin Kosta Rika’da piyasaya arzı öncesinde, gerekli yerli üreticiler gerekse ithalatçılar tarafından Uygunluk Beyannamesi sunulması şartı getirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur belgenin sunulabilmesi için Kosta Rika Akreditasyon Kurumu (ECA) veya ECA’nın karşılıklı tanıma anlaşması vasıtasıyla tanıdığı başka bir akreditasyon kurumu veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde tanınan bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, tesis incelemesi ya da parti bazında yapacağı uygunluk değerlendirilmesi işlemi gerektiği belirtilmektedir.

Buna ek olarak, yine anılan yazıda, söz konusu düzenlemenin Kosta Rika Deprem Kanunu çerçevesinde amaçlanan yapı güvenliği kapsamında düşük/yüksek risk bölgesi/binası ayrımı gözetmeden tüm yapıları kapsadığını, bundan ötürü amaçlanan kamu yararı ile orantısız olduğu ve bu nedenle mezkur düzenlemenin yargıya taşındığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı bilgisi verilmektedir. Konuya ilişkin nihai karar 26 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada verilecek olup, hali hazırda Kosta Rikalı ithalatçıların söz konusu düzenlemenin iptali için yürütmekte olduğu lobi faaliyetleri kapsamında anılan ürünlerdeki ihracatçı ülke makamlarının ve ihracatçılarının da desteği büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerini ve anılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerinizin 11 Temmuz 2013 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ([email protected] adresine ya da 0 324 325 41 42 nolu faksa) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.