Kosova Cumhuriyeti’nin Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamına Alınması Hakkında 

 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Kosova Cumhuriyeti’nin Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamına Alınması Hakkında

Duyuru Özeti:

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecinde yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Karadağ arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemi olarak tanımlanmaktadır.
 
Bahse konu sistem kapsamında eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Kosova Cumhuriyeti, Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
 
Yönetmelik 01/09/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 11/09/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]